O společnosti | Produkty | ZTS Sabinov | Katalogy | Poptávka | Kontakt

Převodovky ZTS Sabinov

Převodovky jsou určené do celá řady aplikací: řada dalších aplikací využívajících ať standardní převodovky, tak i atypické dle požadavku zákazníků
ONLINE Katalog Převodovky UCG: UCG převodovky ZTS Sabinov
ONLINE Katalog Převodovky TSA: TSA převodovky ZTS Sabinov


Převodovky TSA 031 ZTS Sabinov

Převodovky TSA tvoří 9 typů čelních, kuželových a kuželočelních převodovek v šesti, resp. osmi velikostech (01 až 08). Tyto převodovky jsou konstruované stavebnicovým způsobem, což umožňuje sestavit různé další provedení při zachování daných osových vzdáleností a převodů podle typizované řady. Čelní evolventní ozubení je šikmé, korigované, kuželové soukolí jsou vyráběné s ozubení OERLIKON-ELOID-N.

Katalog : pdf TSA převodovky ZTS Sabinov

Převodovky UCG a UZP ZTS Sabinov

Tato řada převodovke je založená na šnekovém soukolí, konstruovaná modulárním systémem. Takto je možné používat převodovku se šnekovým soukolím či čelní předlohou. Tyto převodovky jsou používané v podobných aplikacích jako TSA při využití výhody šnekového soukolí – tichý chod a při vyšším převodu samosvornost.

Katalog : pdf UCG převodovky ZTS Sabinov
Katalog : pdf UZP převodovky ZTS Sabinov

Převodovky EP ZTS Sabinov

Jedná se o kompaktní pohony, vytvořené spojením planetové převodovky a elektromotoru. Výhodou tohoto provedení převodovek je přenos vysokého kroutícího momentu při malé velikosti převodovky. Jsou využívané proto na aplikacích, kde jsou malé zástavbové rozměry a potřeby přenosu velkého výkonu. Podle požadavku zákazníků je možné dodávat planetové převodovky s úpravami.

Katalog : pdf EP převodovky ZTS Sabinov

Převodovky TSP a TSR od ZTS Sabinov

Jedná se o nové typy převodovek, které jsou velmi kompaktní a najdou své využití u velké řady aplikací. Konstrukce čelních a kuželočelních převodovek je přizpůsobena do těžkých podmínek práce a výbušného prostředí, jako jsou například v důlním průmyslu, energetice. Převodovky TSP a TSR se vyrábějí již ve 3 velikostech a jejích další vývoj pokračuje.

Katalog : pdf TSP TSR 355 převodovky ZTS Sabinov
Katalog : pdf TSP TSR 400 převodovky ZTS Sabinov

Převodovky PM ZTS Sabinov

Převodovky PM, PMC a PMK jsou určené pro přímý pohon bubnů autodomíchávačů betonové směsi s užitkovým obsahem bubna od 6 do 16m3. Buben nadstavby autodomíchávače je v aplikaci namontovaný na hnací přírubu převodovky, která přenáší kroutící moment z hydromotoru na buden autodomíchávače. Převodovka zároveň slouží na uložení přední části bubna. Převodovky PM 51 jsou dodávané alternativně s náhonem na vodní čerpadlo a bez náhonu na vodní čerpadlo. Přičemž při alternativě s náhonem na vodní čerpadlo jsou možné dvě vyhotovení: pravé – levé. Na pohon můžou být použité různé typy vyráběných hydromotorů.

Katalog : pdf PM převodovky ZTS Sabinov

Převodovky PSB ZTS Sabinov

Převodovky typu PSB slouží na pohon stacionárních betonárek. Vyráběné jsou v 5-ti velikostech: PSB 500, PSB 1000, PSB 1500, PSB 2500 a PSB 3000, podle objemu bubna betonárky. Převodokvy PSB 500 a 1000 jsou dvoustupňové planetové převodovky dodávané jako kompaktní celek s elektromotorem. Převodovky PSB 1500, PSB 2500 a PSB 3000 jsou řešené jako dvojstupňové planetové převodovky s kuželovou předlohou. Na straně vstupního hřídele jsou vybavené přírubou, umožňující připojení k elektromotoru přes kardanový hřídel. Kromě standardních převodových poměrů je možnost objednat si i různé nestandardní převody.

Katalog : pdf PSB převodovky

Převodovky pro chladící věže KCV ZTS Sabinov

Převodovky KCV od ZTS Sabinov jsou určené pro pohon ventilátora chladících věží. Vyrábějí se ve 4 velikostech a v různých provedeních: Konstrukce převodovky umožňuje použití zvláštního přslušenství podle požadavku zákazníka.
Ozubení je speciálně tepelně zpracované.
Do převodovek je integrovaný systém mazání.


Katalog : pdf KCV převodovky ZTS Sabinov

Převodovky pro železniční dopravu DBP160 ZTS Sabinov

Naviják DBP-160 je zařízení sloužící na zvedání a spouštění horní plošiny vagónu na přepravu automobilů. Jeho hlavní částí je čelní převodovka, na jejichž výstupní hřídeli jsou uchycené dva lanové bubny. Součástí navijáku je lamelová třecí brzda, která zabezpečuje bezpečné zastavení a zablokování břemena v libovolné poloze během zdvihu nebo spouštění. Naviják je dále vybavený třecí pojistnou prokluzovou spojkou, která ho chrání před přetížením a odstředivou pojistkou (druhé jištění), která zablokuje spouštění v případě selhání pojistné prokluzové spojky.

Nestandardní převodovky ZTS Sabinov

Velkou část produkce tvoří nestandardní převodovky projektované a vyráběné podle požadavků zákazníků, popřípadě vyráběné dle výkresové dokumentace zákazníků.
Vstup do Online katalogu UCG převodovekKatalogy ZTS Sabinov:

pdf TSA převodovky ZTS Sabinov
pdf UCG převodovky ZTS Sabinov
pdf UZP převodovky ZTS Sabinov
pdf EP převodovky ZTS Sabinov
pdf TSP TSR 355 převodovky ZTS Sabinov
pdf TSP TSR 400 převodovky ZTS Sabinov
pdf PM převodovky ZTS Sabinov
pdf PSB převodovky ZTS Sabinov
pdf Převodovky pro chladící věže KCV od ZTS Sabinov


O společnosti | Produkty | ZTS Sabinov | Katalogy | Poptávka | Kontakt