O společnosti | Produkty | ZTS Sabinov | Katalogy | Poptávka | Kontakt

O firmě ZTS Sabinov a.s.

ZTS Sabinov, a.s. má v současnosti 250 zaměstnanců a průměrný roční objem výroby je cca 18 mil.. EUR. Rozvoj firmy je zajišťován vlastním vývojem výrobků podle potřeb zákazníků. Našim zákazníkům poskytujeme služby v oblasti inženýrského poradenství.

současnost ZTS Sabinov

Výrobní program ZTS Sabinov:

čelní, kuželové a kuželočelní převodovky ZTS Sabinov šnekové převodovky ZTS Sabinov planetové převodovky ZTS Sabinov
Hlavní činností firmy je výroba převodovek. ZTS Sabinov, a.s. vyrábí následující typy převodovek:

Převodovky jsou vyráběny jako standardní - v různých typech a velikostech a nestandardní-vyráběny na základě požadavků zákazníků.

Silné stránky ZTS Sabinov a.s.:

ZTS Sabinov - exportní teritoria a aplikace:

Přibližně 90% naší produkce vyvážíme do zahraničí, přičemž největší exportní teritoria jsou: Čína, Německo, USA, Rusko, Polsko, Česko, Turecko, Velká Británie, Irsko, Ukrajina, Egypt, Itálie, Španělsko, Nizozemsko, země jižní Asie, atd.. Své výrobky prodáváme do zahraničí prostřednictvím obchodních zastoupení, jakož i přímo konečným uživatelům. Převodovky jsou exportovány i nepřímo, tzn. dodavateli investic (technologií) cukrovarů, oceláren, cementáren, keramických závodů, elektráren, atd.., a taky jako části finálních zařízení používaných ve výše jmenovaných investicích a technologiích. Kvalita: Všechny procesy ve společnosti jsou systémově řízeny ve shodě s normami EN ISO 9001:2000. Tento systém zaručuje neustálé zdokonalování nejen výrobků a řízených procesů, ale zajišťuje sledování a uspokojování potřeb našich zákazníků. ZTS Sabinov, a.s. je aktivní i v oblasti řešení systémového přístupu k environmentálního managementu podle požadavků normy EN ISO 14001 což je nejefektivnější způsob, jak zlepšovat dopady podnikatelské činnosti na životní prostředí. Přínosem je snižování energetické náročnosti, efektivní využití a volba surovin a snižování nákladů na recyklaci odpadů. V oblasti uspokojování všeobecných potřeb zákazníka se společnost usiluje o stále vyšší kvalitu služeb a výrobků a kvalitní servis. Mise, cíle, hodnoty a strategie firmy:

Mise ZTS Sabinov:

Vytvářet a nabízet řešení pohonů pro svět v pohybu.

Cíle ZTS Sabinov:

Budoucnost společnosti ZTS Sabinov je spojena s naplněním několika základních cílů. Jedním z nejdůležitějších je uspokojení požadavků současných a potenciálních zákazníků, a to zejména z pohledu objemu dodávaných výrobků, sortimentní skladby a neustálého růstu technické úrovně a užitných parametrů výrobků. K zajištění tohoto cíle má společnost nastavené procesy, počínaje kontinuální inovací současných výrobků, vývojem nových výrobků, přes optimalizaci investic na zajištění účinné výroby, konče ekologickou likvidací odpadu z výrobního procesu. V roli zaměstnavatele chce společnost ZTS Sabinov, as nadále vystupovat zodpovědně, jako firma s dobrou pověstí a dynamickým rozvojem, která svým současným a potenciálním zaměstnancům vytváří stabilní a perspektivní pracovní zázemí.

Hodnoty ZTS Sabinov:

Důvěra a spolehlivost - jsou základem budování otevřených vztahů s obchodními partnery. Tradice a kvalita - jsou nosnými pilíři společnosti. Stabilita - společnost udržuje dlouhodobou ekonomickou stabilitu propojenou s růstem hodnoty společnosti. Loajálnost - je výsledkem ztotožnění zaměstnanců s politikou kvality a podpory věrnosti zaměstnanců. Inovativnost - společnost neustále vyvíjí nové výrobky, zavádí inovativní technologie, s cílem naplnit a překonávat očekávání obchodních partnerů.

Strategie ZTS Sabinov:

Obchodní strategie firmy je realizována v globálních oblastech obchodu, koncentrací zdrojů akciové společnosti na dosažení dlouhodobého růstu a ziskovosti při přijatelných cenách, při respektování sociální a ekologické odpovědnosti. V oblasti vnitřní struktury firmy je základem týmová práce, zaměřená na neustálé zvyšování výkonnosti a efektivnosti, zlepšování svých schopností, struktur a procesů, podpora vzniku realizace a inovací na všech úrovních. produktivní technologie Více informací v PDF souboru:

pdf 50 let strojírenské výroby ZTS Sabinov / 3,14 MB /

Poptávky ZTS Sabinov převodovek - Cenová nabídka

Zaslat poptávku na ZTS Sabinov převodovky

O společnosti | Produkty | ZTS Sabinov | Katalogy | Poptávka | Kontakt